farger_GUL.jpg

7. Skriket

 

7. Skriket

Ta opp ditt drøyeste skrik. Det kan være et gledesskrik, et angstskrik, et smerteskrik, et faen-hellerskrik. Finn et sted du kan dra hvor du synes det er komfortabelt å rope høyt. Ta frem telefonen og hent frem opptaks-appen. Navngi lydfilen med hva slags skrik det var. Last opp skriket.