Screen Shot 2018-04-14 at 10.30.38.png

30. Merkelapp

30. Merkelapp

 

Se igjennom utdraget fra filmen Making Sense Together hvor Stig reflekterer over ordet lidelse. Ordet lidelse er en merkelapp Stig ikke identifiserer seg med. Han snakker om at det å være Bipolar også kan være en fest. Kan du komme på noen andre merkelapper som har dobbelt betydning, som du liker / ikke liker. Som rommer mer enn man i utgangspunktet legger idet.

Ta et ord eller uttrykk som betyr noe for deg. Hva med flink jente, innvandrer, normal osv. Gå sammen to og to og film hverandre. Last opp.

 
Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more