farger.sjøgronn.jpg

66. Løs problemet

66. Løs problemet

  1. Beskriv et problem til en annen.

  2. Den andre personen gjentar problemet

  3. Du gir råd om hvordan du kan løse ditt eget problem.