farger_GUL.jpg

57. Postkort

 

57. Postkort

Ofte tenker man på noe man ønsker å si til personer uten at man får sagt det. Skriv et postkort til en person du tenker på. Ta bilde av begge sider av kortet og last opp.

 
Skincolor doesn´t define who you are !

Skincolor doesn´t define who you are!