offwhite.png

49. Misforstå hverandre

49. Misforstå hverandre

Av og til forventes det ting som ikke blir infridd i relasjon til andre.
Tenk på en situasjon hvor du og en annen misforstod hverandre.
Skriv et manus, maks to sider og lag en filmscene.
Ikke klipp scenen sammen men et utsnitt, en location og en tagning.
Send inn sammen med manus.