BIDRAG/ARKIV

Alle bidrag

6. Det usynlige barnet

Fyrstikkalleen vgs. Den Kulturelle Skolesekken 2018

Fyrstikkalleen vgs. Den Kulturelle Skolesekken 2018

6. Det usynlige barnet
Se klippet under om det usynlige barnet.
Du blir den du er ved å speile deg i den andres ansikt.” Dette er et sitat fra filosofen Levi Nas. Fortell om et øyeblikk hvor man ble sett, hvem så deg, hvorfor ble du sett og hva gjorde at du følte deg sett? Lag en tegneseriestripe på fire ruter som illustrerer hva som skjedde.