OM PROSJEKTET

 

HVA

 

#makingsensetogether er et prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst og outreach. Prosjektet trekker veksler på tradisjoner innenfor relasjonsbasert kunst, aksjonskunst og 60-tallets instruksjonskunst.


HVORDAN

Du kan ta i bruk et hvilket som helst kunstuttrykk og levere filmsnutter, fotografier, bruke instagram, arkivbilder, lage tegneserier, lydbilder, tegninger, malerier eller musikk. Eller skrive en tekst. Last opp her eller send bidraget ditt via ellentwentyonepictures@gmail.com


HVORFOR

Prosjektet har som mål å utforske grensene mellom kreativitet, sjel og psyke. Vi ønsker å skape rom for utveksling og kontakt mellom mennesker. Kan kunst og kreative uttryk bidra til å motvirke stigma? Gjennom å omsette egne erfaringer enten det er en tekst, tegning eller et instagrambilde kommuniserer publikum med hverandre og med prosjektets intensjoner. Kanskje kan du omsette personlige erfaringer til et visuelt eller audio basert uttrykk? Intensjonen er å oppfordre til lekenhet og utforskning og skape refleksjon rundt psykisk helse, makt og avmakt, normalitet og avvik.


HVEM

 

Kunstprosjektet er initiert av filmskaper Ellen Ugelstad og billedkunstner Tonje Alice Madsen og videreutviklet sammen med Hanna Von Bergen og Eva Lotta Sandberg. Prosjektet er utviklet som en forlengelse av dokumentarfilmen Making Sense Together som også omhandler samme tematikk. Der filmen reflekterer og "snakker" om tema, er det publikums tanker og opplevelser som aktiveres i dette prosjektet.


DISCLAIMER

 

Ved å sende inn ditt bidrag aksepterer du at dette vil bli publisert og offentliggjort på nettsiden www.makingsensetogether.no og i andre kanaler tilknyttet kunstprosjektet. Bidraget ditt kan også bli videreført fra nettsiden til et bokprosjekt i fremtiden. Du aksepterer å gi ditt bidrag til kunstprosjektet #makingsensetogether og dermed fraskriver deg din rett å endre, modifisere og tilbaketrekke bidraget etter innsendelse og/eller publisering.