HJEM landingsside test1#makingsensetogether er et webprosjekt i skjæringspunktet
mellom kunst og formidling. Der filmen "snakker" og reflekterer over tema er det publikums tanker og opplevelser
som aktiveres i dette prosjektet.

Build a community!