speilfordreininger.jpg

6. Det usynlige barnet

 
 

6. Det usynlige barnet

Se klippet under om det usynlige barnet.
Du blir den du er ved å speile deg i den andres ansikt.” Dette er et sitat fra filosofen Levi Nas. Fortell om et øyeblikk hvor man ble sett, hvem så deg, hvorfor ble du sett og hva gjorde at du følte deg sett? Lag en tegneseriestripe på fire ruter som illustrerer hva som skjedde.

 
 
TORSTEIN OG ELLEN_11 copy.jpg

Broren min.

Dette er et bilde av meg og broren min. Han hadde utfordringer på skolen, men ingen hjalp han. Men så var det en lærer som så at han var flink til å spille fotball. Og fikk han inn på et fotballag.