Firkant_grønn.jpg

37. Det var en gang...

37. Det var en gang…

 

Fortell hverandre om en hendelse som ble et vendepunkt i livet. Ta notater. Beskriv den andres vendepunkt og lag en passende tittel. Start med ...Det var en gang... Gjør et lydopptak av historien om vendepunktet i det din partner leser det høyt.